آیا روشن بودن کولر ماشین موجب انتشار ویروس کرونا می‌شود؟

آیا روشن بودن کولر ماشین موجب انتشار ویروس کرونا می‌شود؟

اغلب افراد در طول روز بارها و در مکان‌های مختلف تردد دارند. ویروس کرونا نسبتا سنگین بوده و به آسانی روی سطوح می‌نشیند

اغلب افراد در طول روز بارها و در مکان‌های مختلف تردد دارند. ویروس کرونا نسبتا سنگین بوده و به آسانی روی سطوح می‌نشیند وقتی وارد خودرو می‌شوید ویروس کرونا ممکن است به کفپوش‌های خودرو منتقل شود. الکل زدن به دریچه و کفپوش‌های خودرو فقط تا حدی می‌تواند به از بین رفتن ویروس کمک کند؛ با روشن کردن کولر ، ویروس در داخل ماشین به چرخش درآمده و در کل فضای خودرو پخش خواههد شد. برای پیشگیری بهتر است در حین کار ردن کولر ، گزینه تهویه مطبوع خودرو را روشن کرده و همچنین چند سانت از شیشه ها را باز بگذارید. 

توصیه ما برای شاغلان و افرادی کهه در طول روز به مکان‌های زیادی می‌روند استفاده از کفش زاپاس است. شما میتوانید یک جفت کفش زاپاس در صندوق عقب ماشین داشته باشید که برای مکان‌های پر تردد از آن استفاده کنید.

0 دیدگاه

دیدگاه شما