رنگ و حروف پلاک خودروها در ایران نشانه چیست؟

تا چه حد تفاوت رنگ و حروف پلاک‌ها را می‌دانید؟

همانطور که می‌دانید پلاک‌ها بر اساس رنگ و حروف کاربری خاص خودشان را دارند.

پلاک خودروها در ایران تقسیم‌بندی مشخصی دارند که بر اساس‌ رنگ و حروف تعیین می‌شوند!
.


.
شما کدام یک از این پلاک‌ها را نمی‌شناختید؟
 

0 دیدگاه

دیدگاه شما