چطور و کجاها پارک کنیم؟

پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها هم اصولی دارد!

آیا برای شما هم پیش آمده است که کسی به جای پارک عمودی یا مورب ، افقی پارک کرده و‌ جای خودروی دیگری را هم بگیرد؟ 🚗

برخی خیابان‌ها و مناطق به دلیل موقعیتی که دارند، نوع پارک خودرو در آن‌ها متفاوت است ؛ اما گاها خودروها این موضوع را رعایت نمی‌کنند و مثلا به جای پارک عمودی ، افقی پارک می‌کنند.

انواع خطوط پارک :

*افقی

پارک افقی

 

*مورب

پارک مورب

 

*عمودی

پارک عمودی

 

این کار تنها برای حفظ زیبایی شهر نیست ؛ ما با پارک صحیح ، برای خودروهای بیشتری جای پارک نگه می‌داریم و حق آنها نیز ضایع نمی‌شود.

 

0 دیدگاه

دیدگاه شما