پنجره باز ماشین یا کولر روشن؟

پنجره باز ماشین یا کولر روشن! کدامیک مصرف سوخت کمتری دارد؟

در تابستان یکی از بحث‌هایی که با سوار شدن به هر ماشینی می‌شنویم، باز کردن کولر یا شیشه ماشین می‌باشد! به نظر شما کدام بهتر است؟

" روشن کردن کولر باعث دو برابر شدن مصرف سوخت خودرو می‌شود! "

شما هم این جمله را شنیده‌اید ؛ اما باید دانست که این موضوع یک باور نادرست است. برخلاف باورهای عمومی در این حوزه ، پایین دادن شیشه پنجره خودرو در بسیاری از شرایط بیش از روشن کردن کولر ی سیستم تهویه هوای خودرو باعث افزایش مصرف سوخت اتومبیل‌ها می‌شود.

خودرویی با کولر روشن (روی درجه متوسط) نسبت به خودرویی که شیشه‌های آن 40درصد به پایین کشیده شده است ، در شرایط یکسان و سرعت متوسط (80کیلومتر در ساعت) مصرف سوخت به مراتب کمتری دارد.

بررسی‌های متعدد در این زمینه نشان داده است که پایین بودن شیشه اتومبیل در هنگام حرکت بر آیرودینامیک خودرو تاثیر می‌گذارد، باعث ایجاد فشار به خودرو در حین حرکت می‌شود و از موتور توان بیشتری می‌برد که در نهایت مصرف سوخت شما را تا 20درصد افزایش خواهد داد.

میزان مصرف سوخت هنگام استفاده از کولر در مقایسه با رانندگی با شیشه پایین نشان می‌دهد زمانی که اتومبیل در حال حرکت باشد ، پایین کشیدن شیشه‌ها به شکل قابل توجهی بیشتر از استفاده کولر می‌تواند مصرف سوخت شما را افزایش دهد؛ اما اگر در ترافیک سنگین قرار گرفته‌اید، در جاده‌های باریک با سرعت پایین رانندگی می‌کنید و یا اگر خودرو تقریبا به حالت توقف است، درجه کولر را پایین بیاورید و یا آن را خاموش کنید. بنابراین توصیه می‌شود هنگام حرکت به ویژه در سرعت بالای 70کیلومتر حتما از کولر برای خنک نگه‌داشتن فضای خودرو استفاده کنید.

0 دیدگاه

دیدگاه شما