نقطه چین روی آینه بغل ماشین چه معنایی دارد؟

تا حالا به نقطه چین روی آینه بغل ماشینتون دقت کردین؟

آیا میدونستین نقطه چین های آینه مفهوم خاصی داره و اگه بلد باشین ازش استفاده کنین خیلی جاها میتونه به دردتون بخوره؟!

نقطه چین روی آینه بغل ماشین مرز میان بخش تخت آینه و محدوده محدب را نشان میدهد. وقتی مرز بین این دو آینه به خوبی مشخص باشد، راننده به خوبی میتواند تشخیص دهد خودرویی که در بخش محدب دیده میشود، نزدیکتر از آن چیزی است که در آینه به نظر می آید. به این ترتیب راننده میتواند برای تغییر جهت خودروی خود به موقع و درست تصمیم بگیرد.

آینه بغل خودرو

آینه محدب بنابه خاصیت تحدب خود فضای بیشتری از کناره ها و پشت خودرو را میتواند نشان دهد. همین خاصیت باعث میشود که نقاط کور کمتری برای راننده باقی بمانند و فضای بیشتری به راننده نشان داده شود ؛ البته آینه محدب تصویر جسم را کوچکتر از ابعاد واقعی آن نشان میدهد.

آینه محدب خودرو

 

برای نصب سوپراپلیکیشن ایراناپ به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://irana.app

0 دیدگاه

دیدگاه شما