نظارت پلیس بر پارک‌های حاشیه‌ای توسط سامانه آذرپارک

اپلیکیشن مخصوص پلیس

پلیس راهنمایی و رانندگی با استفاده از سامانه آذرپارک در جهت کنترل پارک خودروها ، امکان رسیدگی به تخلفات خودرویی و اعمال قانون را نیز دارد.

حضور پلیس به عنوان ضمانت و بازوی اجرایی طرح پارک حاشیه ای برای اعمال ضوابط و مقررات بر اسا ماده 15 تبصره 1 و 2 رسیدگیبه تخلفات رانندگی ، لازم و ضروری میباشد.

در اختیار داشتن تبلت هایی برای پلیس جهت کنترل لحظه ای بر تخلفات و تحت نظر داشتن پارک های خودرو از جمله امکاناتی است که در سامانه آذرپارک وجود دارد.

 

 

اپلیکیشن پلیس آذرپارک

اپلیکیشن مخصوص پلیس در سامانه آذرپارک قابلیت مشاهده محدوده های پارک ، اطلاعات جایگاه ها ، پارکبان ها ، پلاک های پر خلاف و ... را در اختیار پلیس قرار میدهد.

 

مشاهده جایگاه های پارک حاشیه سامانه آذرپارک اپلیکیشن پلیسمشاهده وضعیت خلافی پلاک خودرو اپلیکیشن پلیس سامانه آذرپارک

لازم به ذکر است که پلیس با استفاده از اپلیکیشن میتواند اطلاعات مربوط به تخلفات پارک هر خودرو را مشاهده و در صورت لزوم نسبت به اعمال جریمه پلاک اقدام نماید.

 

0 دیدگاه

دیدگاه شما